Książki Elsy Beskow

z ilustracjami autorki

Peter in Blueberry Land by Elsa Beskow illustrated by the author
Books by Elsa Beskow illustrated by the author